โรงเรียนพิชัยพัฒนา

โรงเรียนต้นแบบคุณภาพมาตรฐาน 1 ใน 10 ของกรุงเทพมหานคร

 

   
---เกียรติประวัติ

 • ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบ
  คุณภาพ
  มาตรฐาน (1 ใน 10 ของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพ มหานคร)

 • ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนำ
  "วิถีพุทธ วิถีธรรม วิถีไทย" (1 ใน 14 ของโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร)


 • ได้รับคัดเลือกจากศูนย์ส่งเสริมพลัง
  แผ่นดินเชิงคุณธรรม จัดทำโครงการ สานสายใยด้วยใจอบอุ่น ในปี พ.ศ.2552

 • ได้รับคัดเลือกจากศูนย์ส่งเสริมพลัง
 • แผ่นดินเชิงคุณธรรม จัดทำศูนย์การเรียนรู้ พิชัยพัฒนา ร่วมใจอาสา พัฒนาคุณธรรม

 
นางจรรยา กาไรภูมิ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
       
:: E-learning ::
 
       
 

ติดตามข่าวสาร กิจกรรมของโรงเรียนได้ที่ ....www.facebook.com/pichaipattana

 
                             
..ภาพการอบรม / กิจกรรม  
...........ถ่ายทำรายการ 7 สีติดดาวชุมชน รวมพลังรักษ์โลก
                             

 
ดอกไม้บานสื่อสารความดี             
.ข่าวประจำวัน

 
 

 

 

โรงเรียนพิชัยพัฒนา เลขที่ 87/82 หมู่ที่ 1 ถนนเสรีไทย สำนักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
โทร./โทรสาร 02-3781605
Email pichai_bank@yahoo.com,pichaipattana@hotmail.com

Click Here to get Free Counter