ประวัติโรงเรียน
ผู้บริหาร
บุคลากร
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
แผนที่โรงเรียน
    เว็บบอร์ดชาวสิตาฯ
   
  

กรงเทพมหานคร
Bma SmartSchool
สำนักการศึกษา
สำนักงานเขตป้อมปราบฯ
สสวท.
วัดผลจุดคอม
อักษรเจริญทัศน์ อจท.
อาจารย์ออนไลน์
คุณครูดอทคอม
Nectec
กระดานดำออนไลน
โฮมเพจ ด.เด็ก
โฮมเพจ ด.เด็ก
โฮมเพจ ด.เด็ก
โฮมเพจ ด.เด็ก
โฮมเพจ ด.เด็ก
โฮมเพจ ด.เด็ก

 
 
   
จำนวนผู้เข้าชม
Web Site Hit Counter
โรงเรียนวัดสิตาราม 21/2 ถ.ดำรงรักษ์ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100  

16 พฤษภาคม 2556 วันเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2556
30 ธันวาคม 2554 กิจกรรม"วันขึ้นปีใหม่"
6 ธันวาคม 2554 โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ 2
1 พฤศจิกายน 2554 ยินดีต้อนรับ นายสุรวุฒิ ชมพูผล ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนฯ
6 กรกฎาคม 2554 ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมิน Smart School
3 กรกฎาคม 2554 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
24 มิถุนายน 2554 กิจกรรมวัสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
9 มิถุนายน 2554 กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554
19 มกราคม 2554 ประกวดแข่งขันความสามารถด้านภาษาจีน
18 มกราคม 2554 ประชุมคณะกรรมการคุมสอบ O-NET
16 มกราคม 2554 กิจกรรมวันครูประจำปี 2554
7 มกราคม 2554 กิจกรรมวันเด็ก
29 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ และเลี้ยงต้อนรับ ผอ.ไพโรจน์ สิทธินันทน์
22-24 ธันวาคม 53 กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด

   กิจกรรมวันเด็ก คลิกเพื่อดูเพิ่ม
     
   กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ คลิกเพื่อดูเพิ่ม
     
   กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-ยุวกาชาด คลิกเพื่อดูเพิ่ม
     
 
 
 
ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
ช่อง
ThaiPBS

TrueVision
NationChannel