ข่าว/ประกาศ

  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ   
 

ประวัติและผลงานผู้อำนวยการ
      ประวัติ
      การประเมินโครงการ
      ความสุข
      เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกิจกรรม 5 ส
      ปรัชญา 5 ประการ สำหรับผู้อำนวยการสถานศึกษา
      อุดมการณ์ความเป็นครู

คุณครูอังคณา   ดวงรัตน์
คุณครูชูเชิด   ฉ่ำแสง
คุณครูสุตรี   แก้วกัลยา
คุณครูสุกิจ   กิ่งนอก
คุณครูลิขิต   ไชยคชบาล
ดูข่าว/ประกาศ ย้อนหลัง >>รายละเอียด >>
สาระน่ารู้
 

ติดต่อ Webmaster :  wttmcschool@hotmail.com
โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ ถ.เชียงใหม่ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600ดร.จามจุรี จำเมือง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ

  คำขวัญประจำโรงเรียน 

วิชาการดี
มีระเบียบวินัย   
อนามัยสมบูรณ์
เพิ่มพูนคุณธรรม
กิจกรรมร่วมชุมชน
  ตราประจำโรงเรียน 

  ดอกไม้ประจำโรงเรียน ต้นทองธรรมชาติ
สีประจำโรงเรียน

สีแดง -  ขาว
อักษรย่อ

คส.ทช.
LINK น่าสนใจ
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
สารานุกรมไทย
กระทรวงศึกษาธิการ
ห้องสมุดดิจิตอล
ค้นหาข้อมูลด้วยgoogle
smartschool
สำนักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ผลงานของครู
โรงเรียนในสังกัด
1. โรงเรียนวัดเศวตฉัตร
2. โรงเรียนวัดสุทธาราม
3. โรงเรียนวัดทองเพลง
4. โรงเรียนวัดสุวรรณ
5. โรงเรียนวัดพิชัยญาติ
6. โรงเรียนวัดทองนพคุณ
7. โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ

โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ   ถนนเชียงใหม่  แขวงคลองสาน  เขตคลองสาน  กรุงเทพฯ  10600  โทร. 02 437 9456