banner

butt

wel

*** ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง ***

ประกาศกรุงเทพมหานคร

เรื่อง สอบราคาจัดซื้อโต๊ะไม้ระแนงพร้อมเก้าอี้ จำนวน 25 ชุด

ดาวน์โหลดเอกสารคลิก 

ยยยย

ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ

ดาวน์โหลดเอกสารคลิก 

ยยยย

 

vnvn